Z DRUHÉHO BŘEHU * 1994

Vojenské historické muzeum v Praze, Schwarzenberský palác

Výstava byla věnována tématu války v zemích bývalé Jugoslávie. Obrazy, fotografie, plastiky Jiřího  Sozanského byly doplněny básněmi Josipa Osti a dokumentárními materiály z obléhaného Sarajeva. X. mezinárodní konference spisovatelů PEN CLUB, která se uskutečnila v Praze, zařadila do svého programu čtení básní Josipa Osti a esejí  Raymonda Rehnicera, emigranta ze Sarajeva, žijícího v Praze.