Projekty

AMNÉZIE 2019 - Komentovaná prohlídka 21.11.

Projekt AMNÉZIE Jiřího Sozanského má ambici uměleckou formou připomenout osobnosti, které vedle uměleckých kvalit jejich díla zdobila i odvaha, se kterou se postavily dvěma totalitám 20. století – nacismu a komunismu.

AMNÉZIE 2019

OBECNÍ DŮM, PRAHA, NÁM. REPUBLIKY 1

od 16.10. 2019 až 17.1. 2020

DEN D * 2007

10. července 2007 oslavil SYMPOSION 15 výročí existence SYMPOSION.
Muzeum hudby, Staré město.

LA CASA MIEDO * 2018

Segovia, Španělsko

Výstava Jiřího Sozanského v bývalém frankistickém vězení představila španělskému publiku významné  osobnosti české kultury, které se svojí tvorbou a životním osudem postavily komunistické totalitě.

OLYMPIA * 2017

Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského, Sokolovo

Výstava Jiřího Sozanského inspirovaná propojením materiální a duchovní kultury antického Řecka, které zásadním způsobem ovlivnilo formování evropské kultury. Olejomalby, kresby koláže.

FRAGMENTY PAMĚTI * 2017

Poslanecká sněmovna parlamentu ČR, Valdštejnský palác, v rámci festivalu MENE TEKEL

Druhý ročník předávání ceny FRAGMENTY PAMĚTI, navazující na tematické zaměření Symposionu a oceňující autory, kteří ve své tvorbě připomínají společensky závažná témata naší minulosti a přítomnosti.

VINOHRADSKÉ FRAGMENTY * 2017

Městská část Praha 2,

Výstava fotografií  Alexandra Janovského dokumentující změny městské části Vinohrady v průběhu let 1965 – 2016.

FRAGMENTY PAMĚTI * 2016

Poslanecká sněmovna parlamentu ČR, Valdštejnský palác, v rámci festivalu MENE TEKEL

První ročník předávání ceny FRAGMENTY PAMĚTI, navazující na tematické zaměření Symposionu a oceňující autory, kteří ve své tvorbě připomínají společensky závažná témata naší minulosti a přítomnosti.

1969 ROK ZLOMU * 2016

Regionální muzeum Litomyšl

Výstava Jiřího Sozanského na téma Jan Palach zahrnuje asambláže, koláže a fotografie. Kurátor výstavy Jiří T. Kotalík, acrhitekt  Josef Pleskot.

Vernisáže se zúčastnil i Olbram Zoubek, který má k tématu Jana Palacha osobní vztah, stejně jako k městu Litomyšl. Součástí vernisáže byla i prezentace publikace 1969 ROK ZLOMU

1969 ROK ZLOMU * 2016

Národní muzeum – Nová budova, Praha

Výstava Jiřího Sozanského na téma Jan Palach zahrnuje velkoformátové malby, asambláže, koláže a fotografie. 

DOBA LEDOVÁ * 2015

Národní divadlo – Nová scéna

Komponovaný večer věnovaný lednovému výročí sebeupálení Jana Palacha. v režii Michala Dočekala a s originální hudbou Petra Kofroně Jan Palach.

1969 ROK ZLOMU * 2015

Autoři Jiří Sozanský, historik z ÚSTR Petr Blažek, historik z FF UK Petr Koura, Marek Jodas.

Publikace se kromě Jiřího Sozanského a jeho osobní a umělecké reflexi činu Jana Palacha, zaměřuje na zlomový rok 1969 a vývoj v období normalizace až do současnosti. Velký prostor je věnován vztahu se sochařem Olbramem Zoubkem, autorem posmrtné Palachovy masky a náhrobku.

MEZNÍ SITUACE * 2015

Galerie středočeského kraje GASK

Projekt MEZNÍ SITUACE vycházel ze studia dokumentárních materiálů, deníkových záznamů a dobových výpovědí z období II. světové války a z autentických zážitků autora z míst, kde se tragédie odehrávaly – Terezín, Osvětim, Buchenwald, Veletržní palác atd.

1984 ROK ORWELLA * 2014

Národní galerie, Veletržní palác

Výstava Jiřího Sozanského je inspirována dílem George Orwella 1984. Obsahuje fotodokumentaci akčních performancí z roku 1984 , které autor realizoval v prostředí vyhořeléhho Veletržního paláce, včetně zachovaného fragmentu originálního filmového záznamu režiséra a kameramana Jaroslava Kučery spolu s dalšími autorovými díly, která  byla vytvořená v reakci na inspirativní prostředí Veletržního paláce a román George Orwella v průběhu třiceti let.

POCTA JANU PALACHOVI * 2014

Muzeum Kampa ve spolupráci s činohrou Národního divadla

V den výročí sebeupálení Jana Palacha se uskutečnil v Muzeu kampa komponovaný večer v režii Michala Dočekala, který tuto událost připomněl vystoupením herců Národního divadla a premiérou dokumentu „Olbram Zoubek a Jiří Sozanský o Janu Palachovi“.

ZÓNA * 2013

Muzeum Kampa

Dne 31. října se v Muzeu Kampa, pod záštitou paní Medy Mládkové uskutečnil křest publikace ZÓNA, kterou vydal Symposion ve spolupráci s nakladatelstvím KANT. Publikace kromě obrazového materiálu obsahuje i řadu dokumentárních textů a především básně Emily Juliše, které byly na večeru předneseny.

ZÓNA 1981-1992-1994 * 2013

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích.

Dne 3. října 2013 byla zahájena výstava Jiřího Sozanského ZÓNA připomínající mimo jiné dlouholetou spolupráci mezi o.s. Symposion a SGVU v Litoměřicích. Výstava připomněla aktivity, které Jiří Sozanský realizoval se svými přáteli v letech normalizace v severočeském regionu, především výtvarné projekty ve městě Most, které bylo zlikvidováno kvůli těžbě uhlí.

Pocta Václavu Havlovi * 2012

Armádní muzeum Žižkov

Dne 18. prosince 2012 si česká veřejnost připomenula první výročí úmrtí prezidenta Václava Havla. Při této příležitosti byla na půdě Vojenského historického ústavu Praha – ve slavnostním foyer Armádního muzea Žižkov zahájena výstava kreseb Jiřího Sozanského z cyklu Odcházení. Veřejnostibyla také představena busta V. Havla od akademického sochaře Lubomíra Janečky, jejíž j edna verzeje umístěna v paláci rady Evropy ve Štrasburku  a druhá v Kapitolu ve Washingtonu.

Pocta Václavu Havlovi * 2012

Rada Evropy, Palác Evropy, Štrasburk

2. října 2012 byla v Paláci Evropy, sídle Rady Evropy ve Štrasburku, slavnostně odhalena busta Václava Havla, jejímž autorem je akademický sochař Lubomír Janečka. Slavnostnímu aktu předcházel seminář na téma "Václav Havel a Rada Evropy", který vedl Martin Palouš, ředitel zahraničních programů Knihovny Václava Havla. Slavnostní akci, která proběhla v době Parlamentního shromáždění Rady Evropy (1.-5. října 2012), doprovodila výstava deseti velkoformátových portrétů z cyklu Odcházení akademického malíře Jiřího Sozanského.

EKECHEIRIÁ – VZPOMÍNKY NA OLYMPII * 2012

Muzeum hlavního města Prahy

Projekt byl realizován v souvislosti s konáním XX. letních  Olympijských her v Londýně. Cílem bylo zdůraznit propojení sportovního soutěžení a kultury, tak jak bylo odedávna pěstováno v antickém Řecku – umění ducha i těla – kalokagathia.

Stránky