SVĚDKOVÉ A OBĚTI * 1996

Památník Terezín

Ukončení války na Bálkáně reflektoval Symposion několika projekty, jedním z nich byl i mezinárodní projekt, ve kterém umělci z pěti zemí instalovali svoje výtvarné artefakty do bývalých cel věznice gestapa v Malé Pevnosti Terezín ( H. Dizdar, S. Drew, Z. Filipovoič, A. Polana, P. Smetana, J. Sozanský, L. Zahiragič.