Pocta Václavu Havlovi * 2012

Rada Evropy, Palác Evropy, Štrasburk

2. října 2012 byla v Paláci Evropy, sídle Rady Evropy ve Štrasburku, slavnostně odhalena busta Václava Havla, jejímž autorem je akademický sochař Lubomír Janečka. Slavnostnímu aktu předcházel seminář na téma "Václav Havel a Rada Evropy", který vedl Martin Palouš, ředitel zahraničních programů Knihovny Václava Havla. Akci, která proběhla v době Parlamentního shromáždění Rady Evropy (1.-5. října 2012), doprovodila výstava deseti velkoformátových portrétů z cyklu Odcházení akademického malíře Jiřího Sozanského. Generální tajemník Rady Evropy Thorbjorn Jagland vyjádřil na počátku roku 2012 přání umístit na čestném místě Paláce Evropy bustu Václava Havla, velkého Evropana, člověka a státníka. Busta Václava Havla je prvním darem České republiky Radě Evropy. Projekt měl záštitu ministra zahraničí Karla Schwarzenbergra, na organizaci výstavy se podílelo MZV ČR a občanské sdružení Symposion. Bustu financovala Knihovna Václava Havla.