PARTNERSTVÍ * 2006

DESET LET SPOLUPRÁCE S HL. MĚSTEM PRAHA

Dne 1. června 2006 se v rezidenci primátora Pavla Béma uskutečnil slavnostní večer k připomenutí dekády spolupráce občanského sdružení Symposion s HMP. Večera se zúčastnil primátor HMP, zástupci kulturní veřejnosti, umělci, kteří se Symposionem v uplynulých letech spolupracovali, zástupci diplomatického sboru a čeští olympionici.