OTEVŘENÝ DIALOG * 1994

kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice

Druhý ročník symposia, který byl věnován setkání umělců z různých náboženských a národnostních okruhů, kteří v době právě probíhající války na Balkáně demonstrovali svoji vzájemnou toleranci a porozumění. Součástí instalace byly závěsné drapérie I. Komárka, znázorňující jednotlivé konfese. ( I. Komárek, J. Sozanský, J. Anderle, J. Brodwolf, O. Kulhánek, Franta, W. Knaupp, A. Popaja, L. Zahiragič, O. Muchikawa, A. Honda).