MEZNÍ SITUACE * 2015

Galerie středočeského kraje GASK

Projekt MEZNÍ SITUACE vycházel ze studia dokumentárních materiálů, deníkových záznamů a dobových výpovědí z období II. světové války a z autentických zážitků autora z míst, kde se tragédie odehrávaly – Terezín, Osvětim, Buchenwald, Veletržní palác atd. Jiří Sozanský se tématem II. světové války a holocaustu zabývá od svých studijních let, jeho diplomovou prací na Akademii výtvarných umění v Praze byla plastika na téma Deník Alberta Speera. Rozsáhlý, výtvarně dramatický projekt, využil různých na sebe navazujících formálních řešení od klasické kresby a grafiky, přes výtvarné instalace a objekty, bronzové plastiky až po práci s novými médii. Kurátorem projektu byl Richard Drury. K projektu vydána výpravná publikace.