METROPOLIS * 2011

Muzeum hlavního města Prahy

Projekt byl realizován v partnerství s hlavním městem Praha, pod záštitou arcibiskupa pražského Dominika Duky a  radního pro kulturu Lukáše Kauckého.  Na výstavě byly  plastiky a grafiky  Jiřího Sozanského z let 1971 – 1975, na které navazoval cyklus kreseb Martyria a olejomaleb velkého formátu, reflektujících monumentální architekturu Prahy ve vztahu k její moderní historii. V kontextu doby svého vzniku jsou obrazy trvalým dokladem pohledu na město počátku 21. století v tvorbě současného umělce. Projekt měl v souvislosti s exponáty muzea jeětědalší rozměr a to bronzovou plastiku chrámu sv. Víta, která patří k dominantám Prahy a představuje mimořádnou architektonickou a duchovní hodnotu města. Plastika bude po skončení výstavy umístěna v chrámu sv. Víta a završí tím záměr projektu – propojení historie se současností.