KRAJINA A MĚSTO JINÉ DIMENZE * 2002

Národní technické muzeum v Praze

Projekt je tvořen cyklem deseti obrazů Jiřího Sozanského, které byly inspirovány pohledem autora na krajinu a města z letadla. První zkušenost s olejomalbou inspirovanou leteckými snímky udělal autor na své cestě do obleženého Sarajeva v roce 1995 – cyklus obrazů Hořící země a Hořící město a objekty, Sarajevo – město v obležení, které jsou součástí stálé expozice v dopravní hale Národního technického muzea. I další lokality, které se v obrazech objevují, byly vybrány na základě osobní zkušenosti Jiřího Sozanského jako místa, ve kterých realizoval řadu projektů – Mostecko, Terezín, Praha – Vysočany atd.