DENÍK * 2007

Experimentální prostor La Fabrika

Projekt pod záštitou primátora Pavla Béma. Výstava grafiky a koláže Jiřího Sozanského doplněná komponovaným večerem: Projekce absolventského filmu FAMU režiséra M. Baumbrucka PEVNOST z roku 1982. Scénické čtení z deníku vězně terezínského gheta Willyho Mahlera – Jiří Ornest a hudební improvizace Mikoláš Chadima.