ČESTNÉ UZNÁNÍ * 1996

Za svoji činnost obdržel SYMPOSION v roce 1995 Čestné uznání od INTERNATIONAL PEACE CENTRE v Sarajevu.