1969 ROK ZLOMU * 2016

Národní muzeum – Nová budova, Praha

Výstava Jiřího Sozanského na téma Jan Palach zahrnuje velkoformátové malby, asambláže, koláže a fotografie.  Součástí výstavy jsou i dva filmové dokumenty – rozhovor J. Sozanského s Olbramem Zoubkem a záznam večera  v Národním divadle s názvem JAN 69. Instalace výstavy je dílem architekta Josefa Pleskota, který do prostorového pojetí výstavy zakomponoval i prosklenou fasádní stěnu Nové budovy Národního muzea – bývalého Federálního shromáždění – čímž výstavu vizuálně a symbolicky propojil s místem Palachova činu.