1969 ROK ZLOMU * 2015

Autoři Jiří Sozanský, historik z ÚSTR Petr Blažek, historik z FF UK Petr Koura, Marek Jodas.

Publikace se kromě Jiřího Sozanského a jeho osobní a umělecké reflexi činu Jana Palacha, zaměřuje na zlomový rok 1969 a vývoj v období normalizace až do současnosti. Velký prostor je věnován vztahu se sochařem Olbramem Zoubkem, autorem posmrtné Palachovy masky a náhrobku. Úvodní část knihy tvoří kalendárium z dobových materiálů a obsáhlé texty historika Petra Koury, na které navazuje osobní příběh Jiřího Sozanského a jeho vztah k Olbramu Zoubkovi, s nímž navázal celoživotní přátelství. Kromě děl Jiřího Sozanského v období 1968 – 2015 je velký prostor věnován také tvorbě Olbrama Zoubka. Dobovou atmosféru přibližují doposud převážně nepublikované fotografie, autentický deník Zoubkovy dcery Polany a dopisy Olbrama Zoubka rodině Jana Palacha a Jana Zajíce z let 1970 – 2002.

Závěr knihy tvoří historický text Petra Blažka a výpovědi generačních vrstevníků a dalších osobností z uměleckého světa na Palachův čin, celkem 43 autorů. / A. Holland, P. Kofroň, J.T. Kotalík, K. Hvížďala, J. Šetlík, M. Dočekal, V. Just, J. Pleskot, Vl. Kučera, I. Klestilová, P. Kovář, J. Jerml, T. Vohralíková, P. Kohout atd./ Součástí knihy je i vlepené DVD OLBRAM ZOUBEK A JIŘÍ SOZANSKÝ O JANU PALACHOVI, 20 minut a DVD záznam z představení v Národním divadle JAN 69.