Projekty

POCTA JANU ZAHRADNÍČKOVI * 2001

Divadlo ARCHA

V souvislosti s probíhajícími výstavami se uskutečnil v divadle Archa – komponovaný večer složený z básní Jana Zahradníčka a souvisejících textů.

ZNAMENÍ MOCI * 2001

GALERIE HOLLAR a Galerie MILLENIUM, PSP ČR, divadlo ARCHA

Grafiky a grafické koláže Jiřího  Sozanského s texty Jana Zahradníčka, básníka, který byl dlouhodobě vězněn v 50. letech a který se stal významným inspiračním zdrojem pro tvorbu Jiřího Sozanského.

PRÁCE S TĚLEM * 2000

Praha – EVROPSKÉ MĚSTO KULTURY 2000

Projekt byl zařazen do prestižního kulturního programu v rámci Prahy – Evropského města kultury. Ve výstavní síni Mánes byly obrazy, kresby, fotografie, objekty – Ivana Komárka, Jaroslava Prokopa, Jiřího Sozanského a skupiny autorů sdružených ve sdružení BOXART.

URBICIDA * 1999

Divadlo Archa

Komponovaný večer textů a hudby vycházející z knihy Raymonda Rehnicera...

K PRAMENUM INSPIRACE * 1999

Šternberský palác – Sbírka starého umění NG Praha

Národní galerie v Praze realizovala rozsáhlou výstavu J. Sozanského, na jejíž přípravě se Symposion podílel.

ART IN EXTREME SITUATION * 1997

ČESKE CENTRUM a  LE CLOS DES ARTS, Brusel

V bývalých ledárnách, na rozloze více než 3000 m2 se uskutečnila rozsáhlá výstava, představující ve fotografiích projekty, které Symposion realizoval v souvislosti s válkou na Balkáně.

ČESTNÉ UZNÁNÍ * 1996

Za svoji činnost obdržel SYMPOSION v roce 1995 Čestné uznání od INTERNATIONAL PEACE CENTRE v Sarajevu.

POCTA SARAJEVU * 1996

Dům pionýrů, Sarajevo

Projekt byl součástí festivalu českého umění v BaH PROLJEĆE 96 . Ve vyhořelém Domě pionýrů v Sarajevu byla vytvořena společná instalace výtvarných artefaktů českých a bosenských autorů.

SVĚDKOVÉ A OBĚTI * 1996

Památník Terezín

Ukončení války na Bálkáně reflektoval Symposion několika projekty, jedním z nich byl i mezinárodní projekt, ve kterém umělci z pěti zemí instalovali svoje výtvarné artefakty do bývalých cel věznice gestapa v Malé Pevnosti Terezín

PROLJEĆE 96 * 1996

Sarajevo, Tuzla,  Mostar

Ve spolupráci s Nadací Člověk v tísni připravil Symposion výstavu fotografií, a grafiky pražských umělců, v sarajevském Collegiu Artisticu a výstavu Český filmový plakát 60. – 70. let 20. století v Galerii Portréty v Tuzle.

PRAHA SARAJEVU * 1995

Národní galerie BaH, Sarajevo

Symposion zorganizoval sbírku 43 obrazů a grafik pražských umělců , která byla ve spolupráci s Člověkem v tísni dopravena do Sarajeva a darována Národní galerii Bah.

FORUM POPULI a POCTA SARAJEVU * 1994

Sarajevo

Projekt realizovaný u příležitosti návštěvy presidenta V. Havla v Sarajevu. Instalace závěsných olejomaleb J. Sozanského  ve vyhořelé Národní knihovně BaH.

Z DRUHÉHO BŘEHU * 1994

Vojenské historické muzeum v Praze, Schwarzenberský palác

Výstava byla věnována tématu války v zemích bývalé Jugoslávie. Obrazy, fotografie, plastiky Jiřího  Sozanského byly doplněny básněmi Josipa Osti a dokumentárními materiály z obléhaného Sarajeva.

OTEVŘENÝ DIALOG * 1994

kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice

Druhý ročník symposia, který byl věnován setkání umělců z různých náboženských a národnostních okruhů, kteří v době právě probíhající války na Balkáně demonstrovali svoji vzájemnou toleranci a porozumění.

ÚZKOST TĚLA * 1994

Památník Terezín

Projekt byl inspirován právě probíhající válkou na Balkáně, která se stala na několik let ideovým východiskem pro řadu projektů Symposionu.

BAROK A DNEŠEK * 1993

Karolinum Praha, Palác UNESCO, Paříž
PALAISE PALFFY – GROSSE GALERIE , Vídeň

BAROK A DNEŠEK * 1993

kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice

Mezinárodní symposium se uskutečnilo v odsvěceném barokním kostele, který postavil Octaviano Broggio v letech 1710 - 1720.

Stránky